Hoe ziet ons onderwijs eruit?


De klassen

De leerlingen krijgen les in een groep van maximaal 12 leerlingen. Zij hebben een vaste groeps­leerkracht die het grootste deel van de algemene vakken verzorgt en de mentor is van de groep. De leerlingen starten en eindigen hun schooldag altijd in hun eigen lokaal bij hun mentor. Voor bepaalde (praktische) vakken hebben de leerlingen een andere leraar en een praktijkvaklokaal. Elke dag begint om 8.30 uur met een mentormoment van 10 minuten en sluit hier om 14.30 uur tevens mee af.

Kernwaarden

Het Orion College Amstel heeft respect en verantwoordelijkheid als belangrijke kernwaarden uitgekozen, die op diverse manieren worden uitgedragen in ons onderwijs.

Het onderwijs is daarnaast gericht op het opdoen van succeservaringen, en biedt leerlingen veel kansen en ruimte voor herstel. Voor de meeste leerlingen is een de-escalerende pedagogische aanpak van groot belang. Hierin wordt met de leerlingen structureel geoefend om te reflecteren op situaties en hun gedrag en worden leerlingen gestimuleerd een oplossingsgerichte houding aan te nemen. Fouten maken mag, maar belangrijk is dat je je goed herstelt. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf na te denken over triggers, goed gedrag en leerpunten in hun gedrag en oplossingen voor moeilijke situaties.

De leerkracht onderhoudt daarnaast veel contact met de ouder(s)/opvoeder(s). In overleg met hen zoeken we naar afspraken op maat over hoe en hoe vaak dit contact verloopt. Een goede samenwerking met ouder(s)/opvoeder(s) vinden wij van essentieel belang voor de positieve ontwikkeling van onze leerlingen.

Excellente school

Sinds januari 2018 is het Orion College Amstel uitgeroepen tot excellente school op het gebied van het schoolklimaat.


Wilt u meer informatie over het aanbod en de werkwijze van de school? Dan kunt u dit vinden in onze schoolgids onder de knop 'praktische informatie' => 'schooldocumenten'